Добродошли

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

БИЋЕ ОДРЖАНЕ У УТОРАК 02.06.2020.

У УЧИОНИЦИ III-4 OДЕЉЕЊА (ПОРЕД МАШИНСКЕ РАДИОНИЦЕ)

IV-2 У 09.00 САТИ

III-4 У 11.00 САТИ

IV-3 У 12.00 САТИ

 

ДНЕВНИ РЕД:

1. Успех и дисциплина ученика на крају 2. полугодишта

2. Похвале и награде

3. Реализација свих облика образовно-васпитног рада

4. Текућа питања