Добродошли

 

 

Гимназија у Крупњу основана је 1965. године. Школа је временом пролазила кроз бројне реформе, мењала свој назив, али је успешно одолевала времену. Од 2005. године школа је променила назив у "Средња школа" - Крупањ, када су враћена и издвојена одељења из Љубовије. 

881641845212719

Школа данас омогућава стицање четворогодишњег образовања, подручје рада

  • Гимназија (општи тип)
  • Електротехника (електротехничар рачунара)
  • Економија (економски техничар)

и трогодишњег образовања, подручје рада 

  •  Машинство и обрада метала (аутомеханичар, заваривач)

Школа образује око 350 ученика, распоређених у 15 одељења. Настава се одвија у специјализованим учионицама и лабораторијама, кабинетима, радионицама за сва подручја рада и сали за физичко. Сви кабинети и радионице опремљени су свим потребним наставним средствима и алатима

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

Подаци за платни промет

ПИБ : 101394778

МБ : 07120346

Бр. регистра : 6144000676