Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 317
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 287
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 247
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 292
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 319
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 308
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 314
Пословник о раду Ученичког парламента Аутор Jelena Galonić Damnjanović 288
Пословник о раду Наставничког већа Аутор Jelena Galonić Damnjanović 256
Правилник о изменама и допунама Правилника о испитима Аутор Jelena Galonić Damnjanović 288
 

Најновије на сајту