Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 221
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 253
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 313
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 916
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 936
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 909
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 854
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 800
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 784
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 816