Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 160
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 191
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 247
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 802
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 818
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 799
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 758
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 727
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 712
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 752