Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 84
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 107
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 159
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 659
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 664
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 628
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 626
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 613
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 585
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 625