Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
План примене мера за спречавање појаве и ширења заразне болести КОВИД 19 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 67
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 305
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 327
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 410
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 1057
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 1058
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 1050
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 981
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 902
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 877