Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 14
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 24
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 78
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 525
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 530
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 489
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 485
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 493
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 480
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 510