СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА IV/1

Седница одељењског већа 4-1

одржаће се у среду, 27.05.2020. у 10 часова у учионици III-4 (поред машинске радионице)

Дневни ред:

1. Утврђивање успеха на крају 2. полугодишта

2. Похвале и награде

3. Реализација свих облика образовно-васпитног рада

4. Текућа питања

 

 

Нови изборни програми (предмети) за гимназију

Ученици који су се уписали у први разред гимназије у шк. 2018/2019. имаће прилику да изаберу 2 нова изборна предмета (програма) која ће похађати, од следећа 4:

1. Поједнац, група и друштво

2. Здравље и спорт

3. Образовање за одрживи развој

4. Уметност и дизајн

Детаљније о наведеним предметима можете прочитати овде