СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА IV/1

Седница одељењског већа 4-1

одржаће се у среду, 27.05.2020. у 10 часова у учионици III-4 (поред машинске радионице)

Дневни ред:

1. Утврђивање успеха на крају 2. полугодишта

2. Похвале и награде

3. Реализација свих облика образовно-васпитног рада

4. Текућа питања