Школска 2018/2019. година 

 

 

Ред.

број

ПРЕЗИМЕ    И ИМЕ ПРЕДСТАВНИК
1. Думић Ратомир Запослених
2. Пајић Јасмина Запослених
3. Лазић Ненад Запослених
4. Јаковљевић Снежана Родитеља
5. Станимировић Зоран Родитеља
6. Протић Нада Родитеља
7. Петковић Жељко Локалне самоуправе
8. Грујичић Милош Локалне самоуправе
9. Ђуричић Рајко Локалне самоуправе