Школска 2018/19. година

 

Педагошки колегијум чине: Звонко Радовановић, Вера Васиљевић, Милена Милојевић, Никола Васиљевић, Милица Петровић, Дивна Ивановић, као председници стручних већа за области предмета, Мила Грујић, председник стручног актива за развојно планирање, Ратомир Думић, председник стручног актива за развој школског програма и Јасмина Пајић, стручни сарадник - педагог. Директор школе председава и руководи Педагошким колегијумом.