ZA NASTAVNIKE Microsoft Teams- платформа за наставу на даљину

ZA NASTAVNIKE

Microsoft Teams- платформа за наставу на даљину

Обавештење о продужетку распуста

 

У прилогу је обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о продужетку зимског распуста до 21.02.2020. године. Настава у другом полугодишту ће почети у понедељак, 24. фебруара.

Обавештење о продужетку распуста

Распоред наставе на даљину

 

Распоред наставе на даљину

Обрасци за писање планова рада наставника у складу са новим програмима наставе и учења

У прилогу су репоручени обрасци за писање планова рада наставника (годишњи, месечни и дневни), у складу са захтевима које постављају нови Програми наставе и учења за први разред гимназије и први разред образовног профила електротехничар рачунара. 

Насловна за планове

Глобални (годишњи) план

Оперативни (месечни) план рада

Дневна припрема за час

Поткатегорије