Предлог плана наставе и учења за први разред гимназије

1. део

2. део

3. део