Обустављање рада са странкама

 

Обустављање рада са странкама

Из разлога обустављања рада са странкама, укида се дежурство наставника од 23.3.2020. године