Уџбеници

СРЕДЊА ШКОЛА                           

К Р У П А Њ                                        

СПИСАК ИЗАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Редни број НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ Први разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

  Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе (стручна школа) Љиљана Николић и Босиљка Милић 21109 22109 23109 24109
  Читанка (гимназија) Н. Станковић Шошо, Б. Сувајџић, С. Петаковић Нови логос Нови логос Нови логос  
  Граматика српског језика за гимназије и стручне школе I-IV разред Живојин Станојчић и Љубомир Поповић 21113 21113 21113 21113
  Енглески језик за гимназије M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska, М. Dean New Opportunities Pre-intermediate New Opportunities Intermediate New Opportunities Upper Intermediate  
H. Puchta, J. Stranks и други       English in Mind 5
  Енглески језик (електротехничар рачунара) H. Puchta, J. Stranks и други English in Mind 1 English in Mind 2 English in Mind 3,4 English in Mind 3,4
  Енглески језик за економску школу M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska, М. Dean New Opportunities Pre-intermediate New Opportunities Intermediate English in Mind 3,4 English in Mind 3,4
  Енглески језик за економску школу H. Puchta, J. Stranks и други       English in Mind 4
 

Енглески језик стручни текстови за I- IV разред електротехничке школе

Слободан Милинковић

и други

21263 21263 21263 21263
  Eнглески језик (за стручну школу трећег степена) Катарина Ковачевић и Љиљана Матић 21030 22129 23130  
 

Француски језик за 1. и 2. разред

средње школе

FloreCuny, Anne-MarieJohnson, AudreyNdata, S.Lair Belleville 1 Belleville 1    
  Фанцуски језик за 3. и 4. разред средње школе FloreCuny, Anne-MarieJohnson, AudreyNdata, Sylvia Lair     Belleville 2

Belleville

2

  Латински језик за гимназије Драгана Димитријевић и други 21156 22156    
  Историја за трогодишње стручне школе Милутин Перовић и Новица Бојовић 21119      
  Историја за четворогодишње стручне школе Драгољуб Кочић 21120      
  Историја за гимназије (сви смерови) Т. Катић и С. Ферјанчић 21122      
  Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе Иван Бецић   22120    
  Историја за гимназије општег и друштвено- језичког смера Марко Шуица и други   22121    
  Историја за III разред гимназије општег и друштвено- језичког смера Радош Љушић     23120  
  Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV раред гимназије општег и друштвено- -језичког смера Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић       23121
  Географија (1. разред стручна школа и 3. разред гимназија) Мирко Грчић 21174   23172  
  Географија за гимназије Љиљана и Душан Гавриловић 21172      
  Географија 2

Снежана Вујадиновић,

Дејан Шабић

  Нови логос    
  Географија за економску школу Јован Илић и др.   22683    
  Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно Павле Миличић и др. 21177      
  Математика за стручне школе са три часа наставе недељно Бранимир Шешеља и др. 21178

22177

   
  Математика за општу гимназију, гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са 4 часа недељно Бранимир Шешеља и др   22177    
 

Математика за општу гимназију и гимназију природ.-математичког  смера

Јован Кечкић     23175  
  Математика за четворогодишње стручне школе са 3 часа недељно и трогодишње школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску,рударску, дрвопрерађивачку и хемијску Бранимир Шешеља и др   22179 23177  
  Математика за четворогодишње стручне школе са 4 часа наставе недељно М. Обрадовић и Д.Георгијевић       24177
  Математика за четворогодишње стручне школе: геолошку, текстилну, кожарску, прехрамбену, економску и за техничара за пејзажну архитектуру Владислав Милошевић     23178  
  Математика за трогодишње стручне  стручне школе: Градимир Војводић и др.     23179  
  Математика (1,2,3,4) – збирка задатака и тестова Живорад Ивановић и Срђан Огњановић        
 

Математика са збирком задатака (за економску струку)

Р. Вучићевић

     

24649

  Биологија за први разред гимназије и пољопривредне школе                             Нада Шербан и други 21164      
  Биологија  за општу гимназију      Бригита Петров и други   22165    
  Биологија  за гимназију општег смера      Гордана Цвијић и други     23165  
  Биологија за гимназију општег смера            Драгана Цветковић и  др.       24163
  Екологија за први разред економске школе Драгослав Маринковић и други 21628      
  Екологија и заштита животне средине за стручне школе са једним часом недељно Иво Савић и В. Терзија 21176      
  Биологија за четворогодишње стручне школе осим медицинске, пољопривредне и економске       Д Маринковић, К.Пауновић и В. Терзија 21175      
  Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера Р. Хорват и М. Ракочевић

21187

     
  Хемија за трогодишње стручне школе Р. Хорват и М. Ракочевић 21189      
 

Неорганска хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

Розалија Хорват   22188    
  Збирка из хемије за 1. и 2. разред, за гимназију природно-математичког смера М. Шурјановић и Р. Николајевић 21191 21191    
 

Лабораторијски дневник - хемија

-огледи из опште, неорганске и органске хемије за гимназије и све средње школе осим хемијских школа

Светлана Вранић 21573      
  Хемијски практикум за гимназије С. Нешић, М. Јоветић   22193 23187  
  Збирка из хемије за 3. и 4. разред опште гимназије и гимназије природно-математичког смера Ј. Чанади и В. Попсавин     23188 23188
  Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера Александар Стојиљковић     23185  
  Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера Ј. Петровић и С. Велимировић       24182
  Општа хемије за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње школе М. Шурјановић, С. Ђукић,и Р. Николајевић 21188      
  Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије за гимназије и средње стручне школе Лија Стефан 21197      
  Хемија за економског и финансијског техничара Радивој Николајевић 21649      
  Физика за гимназије                                       Милан Распоповић 21199   23080 24180
  Физика за 1. и 2. разред четворогодишњих средњих стручних школа                                       Т.Бобић, М. Распоповић 21085 22086    
  Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за трогодишње стручне школе Јеврем Јањић и др. 21184      
  Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић   22167    
  Физика -збирка задатака са лабораторијским вежбама за гимназије М.Распоповић, Б. Цветковић, Г. Кековић

21200

     
  Физика-збирка задатака са лабораторијским вежбама за 1. разред четворогодишњих стручних школа Т.Бобић, М. Распоповић 21086      
 

Физика-збирка задатака са лабораторијским вежбама за гимназију општег типа

М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, Б. Цветковић   22168 23081  
  Физика-збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за 1. разред четворогодишњих стручних школа Т.Бобић, М. Распоповић   22087    
  Физика-збирка задатака са лабораторијским вежбама за гимназије општег и друштвено-језичког смера М.Распоповић, Б. Цветковић, Ј.Милисављевић       24181
  Музичка култура за гимназије Соња Маринковић 21171      
  Музичка култура за средње школе Т.Братић, М. Драгутиновић 21816      
  Ликовна култура за гимназије и стручне школе В. Галовић, Б. Гостовић 21820      
 

Технологија образовног профила-инст.

Б. Милошевић   22207 23259  
  Технологија образовног профила-аутомеханичар Д. Јанковић,  Н.Јанићијевић   22216 23202  
  Механика за трогодишње образовне профиле Раде Раонић 21244      
  Технологија обраде Милорад Теслић   22212    
  Техничко цртање са нацртн. геом. Д. Ђорђевић, Ж. Папић 21212      
  Машински елементи М. Ристивојевић, Р. Митровић, Т. Јазовић   22200    
  Машински елементи З. Савић, С. Драпић     23210  
  Техничка физика Ј. Милошевић, Т. Сегединац 21216      
  Хемија и машински материјали Р Николајевић, А. Милосављевић, и др.

21217

21240

     
  Основи електротехнике и електронике за трогодишње машинске школе Драгана Павлица-Бајић   22235    
  Устав и права грађана за 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије С. Тадић     23116  
  Устав и права грађана за 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије С. Булајић, С. Лилић     23117  
  Социологија за 3. разред стручних школа и 4. разред гимназије М. Митровић, С. Петровић     23125  
  Филозофија за гимназије и стручне школе М. Савић и др.       24116
  Филозофија за гимназије и природно-биротехничку школу М. Марковић     23124  
  Рачунарство и информатика за  први разред гимназија и средњих стручних школа Мирсад Имамовић        
  Рачунарство и информатика Никола Клем   22169    
  Рачунарство и информатика  - уџбеник са збирком задатака за трећи разред гимназије Милан Чабаркапа        
  Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије Миодраг Стојановић       24169
  Збирка задатака из рачунарства и информатике за 4. разред гимназије Милан Чабаркапа       24168
  Основи електротехнике I са ЦД-омза све четворогодичње профиле Вела Чоја и др.

21267

21268

     
  Основи електротехнике I за све трогодишње профиле Ратко Опачић 21259      
  Збирка задатака из електротехнике I за све профиле Драгутин Митић 21265      
  Рачунарска графика и мултимедија за све профиле Нада Вељковић 21257      
  Основи електротехнике II за све четворогодишње профиле Гордана Мијатовић, Вела Чоја  и др.   22260    
  Збирка задатака из електротехнике II за све профиле М. Милошевић, Б. Милошевић   22262    
  Електроника I за све четворогодишње профиле/ електронике и аутоматике Ратко Опачић   22261    
  Збирка задатака из електронике за све четворогодишње профиле -електронике и аутоматике Ратко Опачић   22263    
  Електротехнички материјали за све профиле Алтарас Владислава   22266    
  Електрична мерења за све четворогодишње профиле електронике Драгољуб Мартиновић   22276    
  Примена рачунара у електротехници за све профиле са CD-ом Миомир Филиповић и др.   22277    
  Програмирање за електротехничара рачунара Ж. Тошић, М. Ранђеловић   22285    
  Електроника II за електротехничара електронике Ратко Опачић     23260  
  Мерења у електроници за електротехничара електронике Ратко Опачић     23262  
  1. 1
Дигитална електроника за све профиле електроничара Милан Топаловић и др.     23276  
  1. 101.
Електроенергетика за електротехничара енергетике Јован Николић     23286  
  Рачунари за електротехничара рачунара Ж. Тошић, М. Ранђеловић     23298  
  Програмирање за електротехничара рачунара Ласло Краус     23301  
  Рачунари за електротехничара рачунара Ж. Тошић, М. Ранђеловић       24415
  Програмирање за 4. разред електротехничке школе Ласло Краус       24428
  Онове аутоматског управљања за електротехничара електронике Г Николић, Д. Мартиновић       24447
 

Системи аутоматског управљања

Блажо Борозан       24411
  Мерења у аутоматици

Вукота Бабовић

Драгољуб Мартиновић

Милорад Бабовић

      24429
  Рачунарске мреже и комуникације за електротехничара телекомуникација Зоран Урошевић       24417
  Економика и организација предузећа за све профиле С. Радосављевић, О. Речи       23284
  Основи електротехнике II за све трогодишње и четворогодичње профиле Ратко Опачић   22268    
  Електричне машине за електромеханичара и електротехничара расхладних и термичких уређаја Зоран Пендић     23277  
  Основи економије за све профиле Д. Богдановић, Г. Ивановић 21647      
  Основи економије за све профиле С. Деветаковић, Б. Јовановић-Гавриловић, Гојко Рикаловић     23651  
  Пословна економија за све профиле Божидар Ставрић и др. 21648      
  Пословна економија за економског техничара Божидар Ставрић и Благоје Пауновић     23657 24647
  Рачуноводство за све профиле Вера Познанић-Леко 21638 22684    
 

Рачуноводство за економског техничара

Вера Познанић-Леко     23658  
  Збирка задатака из рачуноводства за 1. разред за све профиле Вера Познанић-Леко, Јасмина Мугоша 21629      
  Збирка из рачуноводства за све профиле Вера Познанић-Леко, Јасмина Мугоша   22682    
  Збирка тестова и задатака из  рачуноводства за економског техничара Валентина Малешевић     23659  
  Савремена пословна кореспонденција за економског техничара у 1. разреду и туристичког техничара у 3. разреду Е. Шарковић и др. 21637      
  Основи економије за све профиле Д. Драгишић и др.   22671    
  Основи економије – међународна трговина за све профиле Милорад Унковић       24646
  Пословна економија за све профиле Мира Павловић, Светлана Кисић   22673    
  Рачуноводство за све профиле Вера Познанић-Леко   22684   24648
  Збирка задатака из рачуноводства за све профиле Валентина Малешевић, Вера Познанић-Леко, Катица Станисављевић-Дулијан, Јасмина Мугоша   22682   24640
  Комерцијално познавање робе за економског техничара Мила Јанчетовић   22668    
  Савремена пословна кореспонденција за економског техничара Е. Шарковић и др.   22669    
  Монетарна економија за економског техничара А.Живковић, Ж. Ристић, Р. Ђорђевић     23650  
 

Монетарна економија и банкарство

за економског техничара

А. Живковић, Б. Крстић, П. Бојовић       24651
  Маркетинг за економског и трговинског техничара Стипе Ловрета, Хасан Ханић, Јелена Ачић       24656
  Статистика за III и  IV разред економске, правно-биротехничке и угоститељско-туристичке школе Милева Жижић, Марија Видић     23777  
  Збирка задатака из статистике за III и  IV разред економске, правно-биротехничке и угоститељско-туристичке школе Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић     23652  
  Право за економског и финансијског техничара Невенка Суботић-Константиновић, Босиљка Мијатовић     23765 24660
  Пословна информатика Драган Маринчић       24674
  Психологија за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација Никола Рот, Славољуб Радоњић   22127    
  Православни катихизис за 1. и 2. разред средњих школа Игњатије Мидић 21800 21800    
  Православни катихизис за 3. и 4. разред средњих школа           Игњатије Мидић     23151 23151

                                    У Крупњу,                                                                                                                                                                                       Директор

                                   28.06.2016.                                                                                                                                                                                            Драган Дојић

Измене списка уџбеника донете на седници Наставничког већа од 16. 08. 2017.

  Енглески језик за економску школу M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska, М. Dean New Opportunities Pre-intermediate New Opportunities Intermediate New Opportunities-Upper Intermediate New Opportunities- Upper Intermediate